Начало    »    За нас

За нас

"Динамика" ЕООД е лицензиран застрахователен брокер, вписан в регистъра на Застрахователните брокери към Комисията за Финансов Надзор.

"Динамика" ЕООД притежава удостоверение № 367-ЗБ/02.10.2012 г. за регистрация по чл. 160 ал. 1 от Кодекса за застраховането и е вписан в публичния регистър по чл.30 ал. 1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор.

7.181 ms