Начало    »    Застраховки    »    Застраховка Живот

Застраховка Живот

Здравето и сигурността на нас и нашите близки са сред най-важните неща, от които се нуждаем, за да живеем спокойно и да сбъднем мечтите си.

Краткосрочни (рискови) застраховки Живот и Злополука

Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

Отчитайки последиците от икономическата криза и нейното отражение върху личните финанси на гражданите, SDI съвместно с ЗАД Виктория разработи универсален животозастрахователен продукт. Той е приложим както за граждани, така и за служители на фирми и други институции.

Застрахователните покрития по този продукт нямат времеви и териториални ограничения. Процедурата по сключване на полиците е кратка и се извършва в офисите на SDI, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Изплащането на застрахователните обезщетения е на базата на съкратен брой документи. Цената на тази застраховка е атрактивна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия.

Смесени застраховки "Живот"

Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, сключвайки смесена застраховка „Живот”, Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Застрахователните компании предлагат разнообразни смесени застраховки „Живот” като:

  • Спестовна застраховка „Живот” с допълнителни покрития по избор;
  • Спестовна застраховка „Живот” с готов пакет допълнителни покрития;
  • Семейна спестовна застраховка „Живот”;
  • Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.

Пенсионни (рентни) застраховки

Детски и женитбени застраховки

Здравна застраховка

31.764 ms